Notice and take down procedure

Auteur: Fallback image Redactie

Het online platform geheugenvan.amsterdam inclusief de bijbehorende buurtwebsites geheugenvancentrum.amsterdamgeheugenvanoost.amsterdam en geheugenvanwest.amsterdam (hierna: het platform) is een samenwerkingsproject van Stichting Amsterdam Museum met respectievelijk de Stichtingen ‘Geheugen van Oost en Geheugen van West’.  Elk van de buurtstichtingen is samen met Stichting Amsterdam Museum verantwoordelijk voor de betreffende buurtwebsite. Dit betekent dat Stichting Geheugen van West verantwoordelijk is voor de website geheugenvanwest.amsterdam en Stichting Geheugen van Oost is verantwoordelijk voor de website geheugenvanoost.amsterdam. De overkoepelende website geheugenvan.amsterdam en geheugenvancentrum.amsterdam valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Stichting Amsterdam Museum.

Wij, Amsterdam Museum en de deelnemende buurtstichtingen, hebben in veel gevallen niet de auteursrechten (en/of andere intellectuele eigendomsrechten) op het materiaal dat op het platform wordt gepubliceerd. Meestal is dit materiaal aangeleverd door derden. Deze derden hebben ons verzekerd dat de rechthebbenden toestemming hebben gegeven voor het gebruik op het platform (onder de betreffende voorwaarden en de bijbehorende licentie/codering). We kunnen echter niet garanderen dat dit altijd daadwerkelijk het geval is. Als je van mening bent dat een publicatie op de website jouw rechten of rechten van anderen schendt, kun je dit melden via:

Amsterdam Museum
I.E. inbreuken
Nieuwezijds Voorburgwal 359
1012 RM  Amsterdam
T 020 5231 822
E webredactie@amsterdammuseum.nl

Graag in je e-mail de volgende punten opnemen: geef aan om welke content (tekst, video, afbeeldingen etc) het handelt, vermeldt het webadres, geef jouw contactgegevens en licht jouw bezwaren toe. 

Als je anderszins ongeoorloofde informatie ontvangt of aantreft (zoals content die in strijd is met de privacy, de gebruiksvoorwaarden van het platform, de fatsoensnormen of goede smaak of in het algemeen met de openbare orde en/of enige wettelijke regeling), word je verzocht hiervan melding te maken via de webredactie.  Graag in je e-mail de volgende punten opnemen: geef aan om welke content (tekst, video, afbeeldingen etc) het handelt, vermeldt het webadres, geef jouw contactgegevens en licht jouw klacht toe.  

Er zal zo snel mogelijk worden gereageerd op jouw melding, in elk geval binnen 10 dagen na ontvangst daarvan. Als de klacht evident terecht is, zal de betreffende content zo snel mogelijk worden verwijderd. Als een klacht onterecht is, ontvang je hiervan bericht. In geval van redelijke twijfel ten aanzien van een klacht wordt deze afgewezen.

 

 

All rights reserved

39 keer bekeken

No remarks

Add your reaction